STATISKE BEREGNINGER – NY 1. SAL

Den statiske dokumentation har til opgave at sikre, at bygningens bærende konstruktioner bliver lavet korrekt, så denne ikke falder sammen, når du holder fest på 1. salen (vertikal påvirkning) og ikke vælter som et korthus eller glider af soklen, når orkanen rammer (horisontal påvirkning). Når du etablerer en 1. sal, skal det eftervises, at de eks. konstruktioner i bygningen kan optage merbelastningen fra den nye 1. sal.

Skal du have etableret en 1. sal på dit eks. hus, skal du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse indsende ”Statisk dokumentation”, som er en rapport med tegninger, beregninger og beskrivelser, som redegør for de bærende konstruktioner i bygningen. Denne rapport påviser, at bygningen overholder de gældende normer og den gældende lovgivning og er påkrævet, for at du kan modtage den færdige godkendelse fra kommunen. Principielt kan du godt få en byggetilladelse fra kommunen uden at vedlægge statiske beregninger, men når du skal færdigmelde byggeriet, skal den statiske dokumentation vedlægges projektet, førend kommunen vil give deres endelige godkendelse (ibrugtagningstilladelsen). Dette er ikke en opfordring til at vente med at få lavet statisk dokumentation, til byggeriet er påbegyndt. Tværtimod. Venter du med at få foretaget statiske beregninger, til byggeriet er påbegyndt, eller i værste fald står helt færdigt, risikere du, at de anvendte bærende konstruktioner ikke kan opfylde kravene til ydeevne, som er stillet fra de gældende normer. Du risikerer derfor, at dele af de bærende konstruktioner skal udskiftes, inden byggeriet står færdigt. Det er selvfølgeligt langt fra hensigtsmæssigt, og det er derfor vigtigt, at du kontakter en rådgivende ingeniør allerede i den tidlige fase af byggeprojekteringen.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE OS?

Vi er eksperter i villaejendomme og har erfaring fra over 200 boligbyggerier i hele landet.

I den statiske dokumentation, du modtager fra Stavnager ApS, finder du altid det tegningsmateriale, din håndværker skal bruge, så han kan udføre de bærende konstruktioner korrekt og efter den gældende lovgivning. Vi står også til rådighed i byggefasen, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares.

Statiske beregninger leveret af Stavnager ApS er altid dækket af vores rådgiveransvarsforsikring, så du kan sove trykt om natten i dit nye hus, som kan modstå selv de værste orkaner.

Er du i den tidlige fase i dit byggeprojekt, tilbyder vi også totalrådgivning, hvor vi leverer alt, hvad du skal bruge fra første idé til nøglerne udleveres. Se mere her: (Byggerådgivning)

9

Etablering af 1. sal

Pris for statisk projekt: 12- 17.000 inkl. moms.

Typisk indhold i den statiske dokumentation:

 

  • Redegørelse for tagkonstruktion og simulering af laster fra denne
  • Redegørelse for tagforankring og afstivning af tag- og dækkonstruktioner
  • Eftervisning af eks. overliggere over vindues- og døråbninger samt evt. forstærkning af disse
  • Styrkeeftervisning af vægkonstruktioner og dimensionering af eventuelle nødvendige søjler
  • Redegørelse for funderingsforhold – Der skal udføres geotekniske undersøgelser på grunden, når du etablerer en 1. sal på en eks. bygning for at sikre, at det eks. fundament kan holde til merbelastningen. Disse undersøgelser samles i en geoteknisk rapport, som anvendes til at styrkeeftervise fundamenterne, ud fra jordens styrke- og deformationsegenskaber
  • Underskrift fra bygværks- og afsnitsprojekterende og fra uvildig kontrollant

Kontakt:

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for en uforpligtende samtale om dit byggeprojekt.

Mail: kontakt@stavnager.com
Tlf.nr.: +45 6011 7153
Adresse: Filmbyen 21, 4. SV, 8000 Aarhus C
CVR: 41291265
Forretningsbetingelser

Er du i tvivl om din væg er bærende?
Vi giver en gratis vurdering. Det eneste vi skal bruge fra dig er de byggetekniske tegninger over ejendommen med den pågældende væg markeret på plantegningen. Disse findes typisk på de digitale byggesagsarkiver: weblager, filarkiv el. min ejendom.

Fimbyen 21, 4. SV, 8000 Aarhus C