Statiske beregninger

Hos Stavnager | Rådgivende Ingeniør er vi eksperter i statiske beregninger og har stor erfaring med projektering af bærende konstruktioner i boligbyggeri af alle størrelser. I statisk dokumentation leveret af Stavnager, finder du altid:

 • Statiske beregninger
 • Konstruktionstegninger
 • Statisk dokumentationsrapport

Dette er alt, hvad du skal bruge, så håndværkeren kan udføre projektet, så du er forsikringsdækket, og så du overholder bygningsreglementet. Vi kan hjælpe dig helt fra første idé til færdig byggetilladelse. Alle vores ydelser, herunder statiske beregninger, er dækket af vores rådgiveransvarsforsikring.

Vores ingeniører står klar til at hjælpe dig, og du kan altid indhente et uforpligtende tilbud (klik på knappen herunder eller send en mail).

Priser på statiske beregninger

Opførelse af nyt hus

Pris for statisk projekt (typisk enfamiliehus):
15- 25.000 inkl. moms.

Opførelse af tilbygning

Pris for statisk projekt: 10- 20.000 inkl. moms.

Etablering af 1. sal på eks. bygning

Pris for statisk projekt: 12- 17.000 inkl. moms.

Nedrivning af bærende væg

Pris for statisk projekt (villa): 4.995 inkl. moms.
Pris for statisk projekt (etageejendom): Projektspecifik [i]

9

Etablering af nyt vinduesparti eller ombygning af eks. facadeparti

Pris for statisk projekt: 4.995 inkl. moms.

9

Udskiftning af tagbeklædning (til et andet/tungere materiale end tidligere)

Pris for statisk projekt: 4.995 inkl. moms.

9

Etablering af tagkvist eller ovenlysvindue, som strækker sig over flere spærfag

Pris for statisk projekt: 7.995 inkl. moms.

9

Etablering af trappehul

Pris for statisk projekt: 7.995 inkl. moms.

9

Etablering af betondæk på eks. etagebjælker

Pris for statisk projekt: 4.995 inkl. moms. [i]

9

Udgravning af kælder

Pris for statisk projekt: 10-15.000 inkl. moms.

9

Etablering af loft til kip (hvor der tidligere har været spærfod)

Pris for statisk projekt: 8-10.000 inkl. moms.

Ovenstående priser er vejledende og kan variere fra projekt til projekt.

[i] Når man ændrer på de bærende konstruktioner i en etageejendom, skal der søges om byggetilladelse, og beregningerne skal derfor kontrolleres af en certificeret statiker. Inden 1. januar 2020 skulle beregningerne kontrolleres kommunalt, og man betalte derfor kommunen et byggesagsgebyr for dette. Fra 1 januar 2020, skal du i stedet betale en certificeret statiker for denne kontrol. Dette kaldes for en start- og en sluterklæring.

Prisen for statisk projekt + start- og sluterklæring ligger typisk på ca. 32.495 inkl. moms. for en enkelt bærende væg.

Hvordan holder vi prisen nede på vores ydelser?

Vi leverer de statiske beregninger og andre ingeniørydelser til en billig pris, fordi vi har stor erfaring med vores fokusområde, som er statiske beregninger til boligbyggeri i den private sektor af byggebranchen. Vi har udviklet en lang række beregningsprogrammer, som optimerer vores arbejdsgang og derved vores tidsforbrug i projekteringen. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, og angriber derfor optimeringen af vores priser på denne måde.

Skal du bruge statiske beregninger til dit nye hus?

Skal du have opført et nyt hus, skal du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse indsende ”Statisk dokumentation”, som er en rapport med tegninger, statiske beregninger og beskrivelser, som redegør for de bærende konstruktioner i bygningen. Rapporten påviser, at bygningen overholder de gældende normer og den gældende lovgivning og er påkrævet, for at du kan modtage den færdige godkendelse fra kommunen. Se mere her

Skal du bruge statiske beregninger til din nye tilbygning?

Skal du have opført en tilbygning til din eks. bolig, skal du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse indsende ”Statisk dokumentation”, som er en rapport med tegninger, statiske beregninger og beskrivelser, som redegør for de bærende konstruktioner i bygningen. Rapporten påviser, at tilbygningen overholder de gældende normer og den gældende lovgivning og er påkrævet, for at du kan modtage den færdige godkendelse fra kommunen. Se mere her

Skal du bruge statiske beregninger til din nye 1. sal?

Skal du have etableret en 1. sal på dit eks. hus, skal du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse indsende ”Statisk dokumentation”, som er en rapport med tegninger, statiske beregninger og beskrivelser, som redegør for de bærende konstruktioner i bygningen. Denne rapport påviser, at bygningen overholder de gældende normer og den gældende lovgivning og er påkrævet, for at du kan modtage den færdige godkendelse fra kommunen. Se mere her

Skal du bruge statiske beregninger ifm. nedrivning af bærende væg?

Skal du have revet en væg ned i din bolig, skal du være sikker på, hvilke mekaniske egenskaber væggen har, inden du går i gang med nedrivningen. Som udgangspunkt kan vægge være bærende for både vertikal last (tyngde af konstruktionsdele, sne, vind og mennesker) og for horisontal last (vind på bygningens tag og ydervægge). Derfor kan det i praksis være næsten umuligt for dig selv eller din håndværker at vurdere, om væggen er bærende. Derfor skal du altid kontakte en rådgivende ingeniør, som enten kan vurdere væggens egenskaber ud fra det oprindelige projekt- og tegningsmateriale, fra da bygningen blev opført, eller vi kan komme ud og foretage en visuel inspektion af væggen på stedet. Se mere her

Hvad er statiske beregninger?

I stort set alle byggeprojekter vil du støde på udtrykket “statiske beregninger”.

Statiske beregninger er kort fortalt beregning af de bærende konstruktioner og deres modstandsevne for horisontal og vertikal påvirkning.

Sagt med andre ord, er de statiske beregninger nødvendige for at sikre, at bygningen ikke falder sammen, når man holder fest med en masse mennesker samlet på 1. sal (vertikal påvirkning), eller at den ikke vælter som et korthus eller glider af soklen, når orkanen rammer (horisontal påvirkning).

Hvornår skal du bruge statiske beregninger?

Du skal altid dokumentere de bærende konstruktioner/lave statiske beregninger, når du opfører nye bærende konstruktioner eller ændrer i de eksisterende. Bygningsreglementet §494 – §505 foreskriver følgende om dokumentation af de bærende konstruktioner og derved statiske beregninger:

Der skal udarbejdes dokumentation for bærende konstruktioner ved følgende byggearbejder:

 1. Nye konstruktioner under og efter udførelse,
 2. Eksisterende konstruktioner under og efter ombygning,
 3. Midlertidige konstruktioner for udførelsen og
 4. Transportable konstruktioner

Hvilken type projekter kan vi hjælpe dig med?

Vi leverer den lovpligtige statiske dokumentation, iht. SBi 271 (statiske beregninger, tegninger og dokumentationsrapport), til konkurrencedygtige priser til en bred vifte af byggeprojekter:

 

 • Statiske beregninger til nyt hus/nybyggeri
 • Statiske beregninger til ny tilbygning, carport, garage, skur eller udestue
 • Statiske beregninger til ny 1. sal
 • Statiske beregninger til diverse ombygningsprojekter
  • Nedrivning af bærende vægge
  • Etablering af trappehul
  • Etablering af tagkvist
  • Udskiftning af tagbeklædning til et tungere materiale
  • Ændringer i spær-og tagkonstruktionen
  • Etablering af loft til kip
  • Etablering af selvbærende betondæk
  • Etablering af betondæk på eks. etagebjælker
  • Dimensionering af stålbjælker, træbjælker, betonbjælker…
  • Eftervisning af jordbundens bæreevne ved ændringer af den lodrette lastnedføring på fundamenter
  • Udgravning af kældre
  • og meget mere…

Hvilke statiske projekter kræver byggetilladelse?

Ved nogen projekter, hvor du opfører nye eller ændrer i eksisterende bærende konstruktioner, skal der søges om byggetilladelse, førend byggeriet må udføres. Byggeansøgningen foregår i dag digitalt, hvor der skal redegøres for en lang række krav fra bygningsreglementet. Denne proces kan være yderst udfordrende, hvis du som privat person vælger at stå for byggeansøgningen på egen hånd. Derfor står vi klar til at hjælpe dig hele vejen fra udfyldelse af byggeansøgning til den færdige ibrugtagningstilladelse.

Typisk er ansøgningen inddelt i følgende faser:

 1. Ansøgningen udfyldes digitalt på www.bygogmiljoe.dk.
 2. Kommunen screener ansøgningen og gør opmærksom på eventuelle mangler/ubelyste dokumentationskrav.
 3. Når ansøgningen er gået igennem screeningen, overgår sagen til en byggesagsbehandler, som gennemgår projektet fra ende til anden. Byggesagsbehandleren kan også gøre opmærksom på eventuelle mangler.
 4. Når ansøgningen vurderes fyldestgørende, udstedes byggetilladelsen, som er bygherres godkendelse til at gå i gang med byggeriet (du skal være opmærksom på, at byggetilladelsen kan indeholde mangler, som skal indsendes på et senere tidspunkt).
 5. Inden byggeriet påbegyndes, skal byggeriet startmeldes på byg og miljø, så kommunen ved, at du har igangsat byggeriet.
 6. Når byggeriet står færdigt, skal der indsendes en ansøgning om ibrugtagningstilladelse/en færdigmelding af byggeriet. Ansøgning om ibrugtagningstilladelse skal typisk indeholde dokumentation/kvalitetskontrol fra den udførende, som kan påvise, at byggeriet er udført som det indsendte projektmateriale. Derudover skal der typisk også vedlægges CE-mærkning og ydeevnedeklaration på de anvendte byggevarer.
 7. Når ansøgningen om ibrugtagningstilladelse vurderes fyldestgørende, udstedes ibrugtagningstilladelsen, som er bygherres godkendelse til at tage byggeriet i brug.

Statiske projekter som kræver byggetilladelse:

 • Opførelse af nyt hus/nybyggeri
 • Opførelse af tilbygning
 • Ændring af de bærende konstruktioner i etageejendomme
  • Nedrivning af bærende vægge
  • Etablering af nyt trappehul
  • Støbning af betondæk på eks. etagebjælker
  • Etablering af ny tagkvist
  • Ændret anvendelse (eksempelvis inddragelse af loftrum til beboelse)

Du skal være opmærksom på, at selvom dit projekt ikke kræver byggetilladelse, skal byggeriet stadigvæk overholde bygningsreglementet, og der skal derfor stadig udføres statiske beregninger ved opførelse af og ændring af bærende konstruktioner. Dette vil typisk tilkendegive sig, når du skal have lavet tilstandsrapport ved ejerskifte, hvor den byggesagkyndige kan stille krav til udlevering af de statiske beregninger.

Kontakt

  Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for en uforpligtende samtale om dit byggeprojekt.

  Mail: kontakt@stavnager.com
  Tlf.nr.: +45 9392 9757
  Adresse: Lyshøjen 8D, 1. th, 8520 Lystrup
  CVR: 41291265
  Forretningsbetingelser

  Er du i tvivl om din væg er bærende?
  Vi giver en gratis vurdering. Det eneste vi skal bruge fra dig er de byggetekniske tegninger over ejendommen med den pågældende væg markeret på plantegningen. Disse findes typisk på de digitale byggesagsarkiver: weblager el. filarkiv.