Statiske beregninger til nyt hus

Den statiske dokumentation har til opgave at sikre, at bygningens bærende konstruktioner bliver lavet korrekt, så denne ikke falder sammen, når du holder fest på 1. salen (vertikal påvirkning) og ikke vælter som et korthus eller glider af soklen, når orkanen rammer (horisontal påvirkning).

Skal du have opført et nyt hus, skal du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse indsende ”Statisk dokumentation”, som er en rapport med tegninger, beregninger og beskrivelser, som redegør for de bærende konstruktioner i bygningen.

Hvad indeholder den statiske dokumentation for et nyt hus?

Den statiske dokumentation påviser, at bygningen overholder de gældende normer og den gældende lovgivning og er påkrævet, for at du kan modtage den færdige godkendelse fra kommunen.

Principielt kan du godt få en byggetilladelse fra kommunen uden at vedlægge statiske beregninger, men når du skal færdigmelde byggeriet, skal den statiske dokumentation vedlægges projektet, førend kommunen vil give deres endelige godkendelse (ibrugtagningstilladelsen).

Dette er ikke en opfordring til at vente med at få lavet statisk dokumentation, til byggeriet er påbegyndt. Tværtimod. Venter du med at få foretaget statiske beregninger, til byggeriet er påbegyndt, eller i værste fald står helt færdigt, risikerer du, at de anvendte bærende konstruktioner ikke kan opfylde kravene til ydeevne, som er stillet fra de gældende normer.

Du risikerer derfor, at dele af de bærende konstruktioner skal udskiftes, inden byggeriet står færdigt. Det er selvfølgeligt langt fra hensigtsmæssigt, og det er derfor vigtigt, at du kontakter en rådgivende ingeniør allerede i den tidlige fase af byggeprojekteringen.

Vores ingeniører står klar til at hjælpe dig, og du kan altid indhente et uforpligtende tilbud (klik på knappen herunder eller send en mail).

Hvorfor skal du vælge os?

Vi er eksperter i villaejendomme og har erfaring fra over 200 boligbyggerier i hele landet.

I den statiske dokumentation, du modtager fra Stavnager ApS, finder du altid det tegningsmateriale din håndværker skal bruge, så vedkommende kan udføre de bærende konstruktioner korrekt og efter den gældende lovgivning. Vi står også til rådighed i byggefasen, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares.

Statiske beregninger leveret af Stavnager ApS er altid dækket af vores rådgiveransvarsforsikring, så du kan sove trygt om natten i dit nye hus, som kan modstå selv de værste orkaner.

Er du i den tidlige fase af dit byggeprojekt, tilbyder vi også totalrådgivning, hvor vi leverer alt, hvad du skal bruge fra første idé til nøglerne udleveres. Se mere her: (Byggerådgivning)

9

Opførelse af nyt hus

Pris for statisk projekt: 15- 25.000 inkl. moms.

Typisk indhold i den statiske dokumentation

 • Redegørelse for tagkonstruktion og simulering af laster fra denne
 • Redegørelse for tagforankring og afstivning af tag- og dækkonstruktioner
 • Dimensionering af overliggere over vindues- og døråbninger
 • Beregning af bygningens stabilitet samt beregning af nødvendig mekanisk glide- og løftsikring
 • Styrkeeftervisning af vægkonstruktioner og dimensionering af eventuelle nødvendige søjler
 • Redegørelse for funderingsforhold – Der skal udføres geotekniske undersøgelser på grunden, når du opfører et nyt hus. Disse undersøgelser samles i en geoteknisk rapport, som anvendes til kortlægning og dimensionering af fundamenterne, ud fra jordens styrke- og deformationsegenskaber
 • Underskrift fra bygværks- og afsnitsprojekterende og fra uvildig kontrollant

Kontakt

  Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for en uforpligtende samtale om dit byggeprojekt.

  Mail: kontakt@stavnager.com
  Tlf.nr.: +45 9392 9757
  Adresse: Lyshøjen 8D, 1. th, 8520 Lystrup
  CVR: 41291265
  Forretningsbetingelser

  Er du i tvivl om din væg er bærende?
  Vi giver en gratis vurdering. Det eneste vi skal bruge fra dig er de byggetekniske tegninger over ejendommen med den pågældende væg markeret på plantegningen. Disse findes typisk på de digitale byggesagsarkiver: weblager el. filarkiv.